Видео - Андрушевка

 
Андрушевка

Видео - Украина

1280 x 720, 22 MБ, 2:55
Андрушевка (Андрушівка), усадьба Терещенко
1280 x 720, 43 MБ, 3:8
Andrushivka, Tereshchenko estate, ancient photographs of the XIX century
1280 x 720, 44 MБ, 3:15
Андрушевка, усадьба Терещенко, старинные фотографии XIX века
1280 x 720, 41 MБ, 3:0
Андрушівка, садиба Терещенко, старовинні фотографії XIX століття
1280 x 720, 44 MБ, 3:15
Андрушевка, усадьба Терещенко, старые фото 20-х годов XX века
1280 x 720, 44 MБ, 3:12
Андрушівка, садиба Терещенко, старі фото 20-х років XX століття
1280 x 720, 41 MБ, 3:1
Andrushivka, Tereshchenko estate, old photos 20s of the XX century
1280 x 720, 42 MБ, 3:5
Андрушевка, усадьба Терещенко, масляная живопись, зима
1280 x 720, 41 MБ, 3:0
Андрушівка, садиба Терещенко, картини маслом, зима
1280 x 720, 40 MБ, 2:55
Andrushivka, Tereshchenko estate, oil painting, winter